Eödev

İnternet çağı içerisinde ki teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitimlerinde teknolojiyi kullanan öğrencilerin, herhangi bir teknolojik destek olmadan eğitim alan öğrencilere göre daha başarılı oldukları artık bilimsel bir gerçek. En son araştırmalar da sosyal öğrenim ağlarının öğrenciler üzerinde öğrenmeyi daha hızlı gerçekleştirdiğini göstermektedir. Ancak Türkiye’de “sosyal öğrenim ağları” kavramının yöntem olarak kullanılması yeni yeni gündeme alınmaktadır. […]

Devamı